هر ماشینی چراغهای مختلفی دارد و هر چراغ کاربرد متفاوتی دارد که در مواقع خاصی به کمک راننده می آید. اگر از این چراغها به درستی استفاده نشود، حتی ممکن است تصادفات رانندگی اتفاق بیفتد و به همین خاطر خیلی مهم است که با کاربردهای چراغهای خودرو و زمان مناسب استفاده از آنها آشنا شوید.

قطعات زیر مجموعه شیشه و چراغ شامل موارد زیر میباشد :


شیشه جلو شیشه درب جلو چپ و راست شیشه درب عقب چپ و راست شیشه سه گوش چپ و راست شیشه عقب چراغ ها و ملحقات آینه ها انواع قفل های خودرو دستگیره شیشه بالابر دستگیره عقب    

شیشه و چراغ

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !